Plánovací systém Plan4S

Nejčastějším technologickým prostředkem pro plánování je stále ještě MS Excel. Většinou se jedná o složitý "systém" excelovských tabulek s mnoha typickými omezeními a problémy při konsolidaci, udržování více verzí a scénářů a jejich porovnávání mezi sebou. Pokud tedy používáte pro plánování Excel a potýkáte se s podobnými situacemi, potřebujete pravděpodobně efektivnější nástroj. Zjistěte přínosy specializovaného řešení oproti excelu.

Plánovací systém Plan4S umožňuje řídit napříč organizací celý podnikový plánovací proces od definice struktury plánu, přes vlastní plánování až po vyhodnocování plnění plánu, to vše s podporou zabudovaných i definovatelných algoritmů a užitečných podpůrných funkcionalit.

Vše si řídíte sami

Uživatelsky definovatelné plánovací modely a formuláře umožňují nastavení struktury plánu i způsobu jeho zadávání podle vašich potřeb. Snadný import číselníků nebo hodnot skutečnosti i podpora uživatelských reportů významně zjednodušují plánování i prezentaci plnění plánu.

Speciální plánovací algoritmy

Zabudované i definovatelné plánovací algoritmy a řada užitečných podpůrných funkcionalit pro manuální i automatizované plánování významně usnadňují a urychlují všechny kroky plánovacího procesu.

Bez "excelovských" omezení

Přesunem excelovských dat i definic modelů, formulářů a reportů do centrální databáze překonává "excelovská" omezení a tím zjednodušuje konsolidaci dat, zefektivňuje plánování i zvyšuje produktivitu práce každého uživatele.

„Jako poskytovatelé business intelligence řešení jsme se s požadavky zákazníků na integraci jejich plánů a rozpočtů do reportů a analýz setkávali v podstatě při každé realizaci. Postupně jsme byli konfrontováni i s potřebou přímé podpory procesů plánování. První aplikaci jsme vytvořili před více jak deseti lety. Nebyla příliš složitá a řešila jen konkrétní požadavek zákazníka na plánování tržeb. Od té doby jsme posbírali mnoho praktických zkušeností a podnětů, které jsme doplnili o metodické know-how a přes řadu zákaznických řešení „na míru“ jsme se logicky posunuli k vytvoření softwarového systému pro podporu plánování – Plan4S.“

Jan Novotný, managing director společnosti AMBICA s.r.o.

Co nabízí Plan4S?

Uživatelsky nastavitelný

Vytvořte si sami strukturu svých plánů prostřednictvím plánovacích modelů. Jednoduše, pomocí průvodců, připravte uživatelům šablony pro vkládání plánovaných hodnot, bez potřeby spolupráce s IT oddělením. Stejně tak můžete připravit vlastní dashboardy, reporty a pravidla, pomocí kterých uděláte mnoho ruční práce s daty automaticky.

Podpůrné funkce

Plan4S umí i v manuálním plánování transformace a hromadné úpravy, kopírování, rovnoměrné rozpouštění, rozpouštění hodnot dle vah, hromadně nebo individuální uzamčení položek naplánovaných hodnot, filtry, položkové plánování či zobrazení referenčních hodnot a forecastů.

Různé metodiky

Pro detailní plány využijte progresivní plánování. Při retrográdním či kombinovaném plánování Vám systém pomůže jednoduše rozpočítat hodnoty na základě vah. Například z roční hodnoty na měsíční, ze skupiny produktů na produkt, z celkových tržeb na tržby za služby a tržby za zboží.

Centrální ukazatele

Vytvořte vzorce pro jednotný způsob výpočtu ukazatelů pomocí centrální správy ukazatelů či si vytvořte vlastní pomocné ukazatele na úrovni každé plánovací šablony.
Systém zpřehledňuje finanční i nefinanční ukazatele a je připraven na jazykové varianty jejich názvů.

Podpora OLAP

Jedním stiskem tlačítka bez programování automaticky vytvořte z plánovacího modelu OLAP kostku do MS SQL analytické databáze včetně podpory uživatelských práv. To vše i s možností pravidelně aktulizovat data ve vaší nové OLAP kostce.

Automatizace plánování

Systém dokáže plánovat automaticky na základě předem definovaných pravidel, připravovat plány na základě historických dat, konsolidovat jednotlivé plány s možností snadných úprav a automaticky provádět aktualizace změn.

Přehledné workflow

Pokročilé workflow produktu Plan4S Vám umožní připravit si stromovou strukturu postupu plánování či kontrolovat v jaké fázi plánování se nacházíte a obsahuje kroky provádějící automatizované operace

Podpora integrace

Systém podporuje importy hodnot skutečnosti z různých importních zdrojů, import seznamu ukazatelů, import položek číselníků nebo také import hodnot plánů z externích datových zdrojů.

Integrace BSC

Promítněte své strategické cíle do operativních plánů Vaší společnosti a kontrolujte jejich plnění prostřednictvím obousměrné automatické integrace KPI hodnot v Balanced ScoreCard modulu a hodnot operativních plánů v P4S modulu.

Práva uživatelů

Systém umožňuje nastavení práv uživatelů na středisko nebo skupinu produktů jednotně pro všechny plánovací modely. Práva se dají přiřazovat i k prohlížení a editaci dashboardů, reportů, plánovacích šablon, analýz či OLAP kostek.

Příklady realizací

TRADIX

TRADIX

Filozofie společnosti TRADIX UH, a. s. je založena na poskytování komplexních služeb zákazníkům v oblasti prodeje stavebních materiálů a realizace staveb. Firmě patří k největším stavebninám v regionu Moravy. Požadavkem zákazníka bylo mimo sestavení finančního plánu i tvorba obchodního plánu ze tří různých pohledů s metodikou plánování shora. Sdílení plánovacích modelů usnadňuje konsolidaci plánů i celý plánovací proces.

Konica Minolta

Konica Minolta

Konica Minolta Business Solution Czech, spol. s.r.o. je předním dodavatelem komplexních tiskových řešení, zabývá se především prodejem či pronájmem tiskové a kopírovací techniky a jejich následným servisem. Řešení pro finanční plánování vychází ze struktury manažerského P/L výkazu s napojením detailních plánů mezd a investic. V rámci obchodního plánu byla řešena podpora plánování prodeje jednotek modelů/strojů (klíčových produktů nebo produktových řad) a také plánování obratu skupin zboží a služeb.

Jednota ČB

Jednota ČB

Jednota, spotřební družstvo ČB je firma s dlouholetou tradicí v oblasti maloobchodního prodeje a výroby potravin. Je jedním z největších spotřebních družstev v České republice. Plánování v ekonomickém informačním systému již nevyhovovalo nárokům finančního řízení. Změnu přinesla implementace plánovacího systému Plan4S. Všechny plány jsou společně s daty skutečnosti přehledně prezentovány formou OLAP kostky s možností různých analýz, které tato technologie umožňuje.

Kontakt

AMBICA s.r.o.

Pražská 104, 377 01 Jindřichův Hradec II

Kontaktní informace:

Tel.:                                       +420 384 390 700
E-mail.:                                 ambica@ambica.cz
Web společnosti:                www.ambica.cz
IČO:                                       26083728
DIČ:                                       CZ26083728

Potřebujete více informací?

Kontaktní osoba:               Jan Novotný
Tel.:                                       +420 731 513 869
E-mail.:                                 jan.novotny@ambica.cz

Máte zájem o nezávaznou nabídku?