Rodina produktů Ambica Intelligence jsou specializované business aplikace pro podporu strategického řízení, plánování a controllingu či pro zefektivnění a podporu obchodních a marketingových aktivit. Inteligentní aplikace nejenom podporují klíčové firemní procesy, ale také poskytují zásadní informace potřebné pro správná rozhodnutí, která šetří náklady nebo přispívají ke zvyšování obratu a odkrývání nových příležitostí u zákazníků. Aplikace jsou technologicky postavené na platformě Ambica Business Intelligence, kterou je však možné využít i nezávisle na ostatních aplikacích pro budování vašeho podnikového reportingu.

Ambica Business Intelligence Platform

Od reportů, přes interaktivní řídící panely až po pokročilé analýzy a vizualizace, vše můžete vytvářet a řízeně sdílet napříč organizací v jediném integrovaném prostředí. Platforma AMBICA Business Intelligence Vám umožní zpřehlednit a zefektivnit podnikový reporting za rozumnou cenu. Ambica BI pokrývá širokou škálu informačních potřeb manažerů, analytiků a ostatních informačních pracovníků. Integrované návrháře umožňují vytvářet plně interaktivní BI panely, analýzy a reporty pro Windows, web i mobilní zařízení bez napsání jediného řádku kódu v rekordním čase. Centralizovaná správa licencí a uživatelů, všech typů výstupů, modelů a datových zdrojů pak umožňuje řízené sdílení veškerého BI obsahu napříč celou organizací, což z Ambica BI činí vyspělou podnikovou BI platformu.

Ambica Customer Analytics

Chcete se dozvědět více o vašich zákaznících? Zajímá vás jejich hodnota, loajalita, nákupní preference, tržní potenciál? Potřebujete pro marketingovou kampaň najít cílovou skupinu zákazníků dle jejich nákupního chování na základě netriviálních kritérií? S Ambica Customer Analytics získáte užitečné a obchodně využitelné odpovědi. Toto přednastavené Business Intelligence řešení zaměřené na analýzy nákupního chování zákazníků poskytuje desítky zabudovaných „chytrých“ metrik a analytických modelů, které jsou odvozeny ze základních nákupních dat. Rozšířená sada metrik pak umožňuje například pokročilé zákaznické segmentace, prediktivní analýzy nebo definování cílových skupin pro marketingové kampaně.


Ambica Balanced Scorecard

Máte reporting, analytické nástroje nebo business intelligence, ale přesto vám pro řízení výkonnosti podnikových procesů, organizačních jednotek nebo celé firmy něco chybí? Ambica BSC je systém pro podporu řízení organizace založený na metodice Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti). Umožňuje popsat podnikovou strategii definováním obchodních cílů ve strategické mapě, jim odpovídajících měřitelných ukazatelů, souvisejících podpůrných iniciativ a samozřejmě osob odpovědných za jejich plnění a realizaci. Průběžnou kontrolu plnění strategie i jednotlivých cílů usnadňují zabudované i uživatelsky definovatelné řídící panely a analýzy, operativní korekce taktiky je prováděna aktualizací příslušných iniciativ a úkolů. Každý uživatel má k dispozici osobní panel s přehledným zobrazením stavu plnění cílů, KPI a úkolů za něž zodpovídá.

Kontaktujte nás pro více informací


Ambica Plan4S

Překonejte při plánování tradiční limity excelu a v týmu efektivně vytvářejte a udržujte podnikový plán, rozpočet i forecast a průběžně vyhodnocujte jejich plnění v jediném uživatelsky přívětivém prostředí plánovacího systému Plan4S. Plánovací systém Plan4S umožňuje řídit napříč organizací celý podnikový plánovací proces od definice struktury plánu a způsobu jeho zadávání, přes vlastní plánování až po vyhodnocování plnění plánu, to vše s podporou zabudovaných i definovatelných algoritmů a užitečných podpůrných funkcionalit.

WEB PLAN4S