Je Excel pro plánování tou nejlepší volbou?

Úspěšné společnosti neustále zlepšují svou schopnost predikovat své budoucí operace a odpovídající potřebu zdrojů. Tím, jak se procesy plánování, vytváření rozpočtu a jejich revize stávají životně důležitými pro většinu organizací, zvyšují se i požadavky na jejich softwarovou podporu. Nejčastějším technologickým prostředkem je zatím stále ještě MS Excel. Většinou se jedná o složitý „systém“ excelovských tabulek s mnoha typickými omezeními a problémy při konsolidaci, udržování více verzí a scénářů a jejich porovnávání mezi sebou. Existují ale i specializované nástroje, které tyto nedostatky odstraňují a celý plánovací proces urychlují, zprůhledňují a usnadňují. Chcete vědět jak? Zde je několik příkladů.


Plánovací systém Plan4S

Pokud používáte pro plánování Excel a potýkáte se s obdobnými situacemi jako v uvedených příkladech, potřebujete pravděpodobně efektivnější nástroj. Plánovací systém Plan4S umožňuje řídit napříč organizací celý podnikový plánovací proces od definice struktury plánu, přes vlastní plánování až po vyhodnocování plnění plánu, to vše s podporou zabudovaných i definovatelných algoritmů a užitečných podpůrných funkcionalit. Další informace o produktu Plan4S naleznete na hlavní stránce.

Máte zájem o konzultaci?