Plánovací systém Plan4S je k dispozici ve dvou základních sadách licencí – „mini“ a „company“. Licenci „company“ je možné dále rozšiřovat o uživatele nebo specifické funkcionality (OLAP generátor).

U obou sad licencí může zákazník provést implementaci vlastními silami podle dodané dokumentace nebo využít naše konzultační kapacity. Rozsah poskytovaných implementačních služeb je vždy předem vzájemně odsouhlasen na základě zadání zákazníka a doporučeného návrhu řešení pro plánování.

Nabízíme také implementaci speciálního startovacího řešení pro finanční plánování za pevnou cenu. Následnou podporu implementovaných řešení poskytujeme prostřednictvím produktového help-desku na základě smlouvy o podpoře.

Plan4S mini

Startovací sada licencí Plan4S mini (1+5) sestává z jedné licence pro administraci, design a řízení plánovacích procesů a pěti uživatelských licencí pro přispěvatele do plánu. Je určena pro malý podnik nebo organizační jednotku, kde plánování navrhuje a řídí 1 pracovník s několika málo přispěvateli.

Plan4S company

Podniková sada licencí Plan4S company (1+2+10) je určena pro střední a velké společnosti nebo organizační jednotky. V základu umožňuje jednomu uživateli administrovat, designovat a řídit plánování, dalším dvěma uživatelům řídit plánovací procesy a dalším deseti uživatelům přispívat do plánu. Podnikovou licenci Plan4S company je možné postupně libovolně rozšiřovat o všechny typy uživatelských licencí, tj. plan designer, plan controller, planner.

Plan4S OLAP generator

S využitím licence modulu OLAP generator můžete automatizovaně vytvářet a aktualizovat OLAP kostky z dat plánovacích modelů.

Plan4S Finance Start Pack

Plan4S Finance Start Pack (SP) je speciální přednastavené startovací řešení pro finanční plánování. Součástí tohoto řešení je přednastavený plánovací model pro finance (dle struktury výkazu zisků a ztrát), aparát pro import referenčních hodnot (např. aktuální skutečnost), formuláře pro vkládání hodnot plánu a analytický panel pro kontrolu plnění finančního plánu.
Plan4S Finance SP zahrnuje on-line implementaci řešení (instalace, konzultace, konfigurace a integrace dat) v předpokládaném rozsahu 2 dny a následné předání a zaškolení v rozsahu 1/2 dne formou osobní přítomnosti na pracovišti zákazníka. Celková cena Plan4S Finance SP (licence, implementace, školení) činí 59.000,- Kč.